Facebook
Youtube
Twitter
Google+
   
อีเมล์ : รหัสผ่าน :
รถมาใหม่ล่าสุดวันนี้
0
รถประกาศขายทั้งหมด
793
ผู้เข้าชมใน 24 ชม.
32
Online
1

ลงประกาศขายรถ: ข้อตกลงและเงื่อนไข

ธนชาตทูคาร์ ช่วยคุณขาย ตั้งแต่ต้นจนจบ ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ
ลงขายเฉพาะรถเก๋ง, รถกระบะ, รถตู้, รถบรรทุก ตามรุ่นที่มีให้เลือก
เป็นรถที่ยังใช้งานได้ ไม่ขายซากรถ, อะไหล่หรืออุปกรณ์ต่างๆ
ลงรูปถ่ายรถคันที่จะขาย ไม่มีโลโก้หรือโฆษณาบนรูป
ลงรายละเอียดด้วยข้อมูลที่เป็นจริง ใช้ถ้อยคำสุภาพ ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น
ไม่ลงเบอร์โทรในข้อความประกาศ
ไม่ลงซ้ำหรือโฆษณาอื่นใดแอบแฝง

*ขอสงวนสิทธิ์ในการลบประกาศหรือระงับการใช้บริการ ตามความเหมาะสม

ยอมรับ
  ไม่ยอมรับ

ธนชาตทูคาร์ Call Center: 074-426688
© 2011 All Rights Reserved. Thanachart2Car.com Web Design